GIDEONITTERNE I DANMARK
THE GIDEONS INTERNATIONAL


- formidler Guds levende ord -

Gideonitterne er en international sammenslutning af kristne mænd fra forretningslivet, den offentlige administration og de liberale erhverv samt deres hustruer. Medlemmerne har deres ståsted i den lokale folkekirke eller en lokal evangelisk frikirke.

Foreningen 'Gideonitterne' blev stiftet i 1899 med det formål at vinde mænd og kvinder for Kristus gennem medlemmernes personlige liv og vidnesbyrd samt ved udlægning af Bibler og Ny Testamenter (NT).

Vi mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog, og det er vort ønske, at så mange som muligt får kendskab til Bibelens indhold og derved mulighed for selv at tage stilling til budskabet i den.

År 2017 er Gideonitterne organiseret i 200 lande, og foreningen tæller internationalt ca. 280.000 medlemmer opdelt i lokale grupper.

På 100 forskellige sprog udlægger og uddeler Gideonitterne på verdensplan hver uge mere end 1,7 millioner Bibler og NT til hoteller, hospitaler, skibe, plejehjem og fængsler m.v. samt som personlige gaver til soldater, studerende og skole-elever fra 5. klasse og opefter.
Gideonithustruerne uddeler desuden Ny Testamenter på hospitaler, hospices og plejehjem.

I Danmark begyndte gideonittjenesten i 1969, og der er i dag ca. 300 medlemmer i 16 grupper fordelt over hele landet.
De danske Gideonitter uddeler årligt ca. 20.000 eksemplarer af NT.

Gideonitterne i Danmark uddeler ikke hele Bibelen, men udelukkende Det Ny Testamente.
Testamentet, der omdeles, er den nyeste autoriserede udgave fra Det Danske Bibelselskab.
Midler til indkøb af NT kommer fra kollekter og indsamlinger i kirker og menighedshuse samt gaver og arv fra venner og medlemmer.

Alle bidrag går ubeskåret til indkøb af Ny Testamenter, idet Gideonitterne selv betaler samtlige udgifter til administration m.v.

Vi får ind imellem forespørgsel om at donere Ny Testamenter til forskellige formål, som for eksempel kirkelige fremstød eller gadeevangelisation, men vi har desværre ikke mulighed for at uddele Ny Testamenter til disse formål.
Vi er nødsaget til at overholde den information om vore uddelinger, som bliver givet ved vore besøg i kirker og menighedshuse rundt om i landet, hvor vi modtager økonomisk støtte til indkøb af bøgerne. Ved disse møder bliver der oplyst om, hvilke steder uddelingerne finder sted, så man ved hvor og hvordan pengene bruges.
I stedet henviser vi gerne til Det Danske Bibelselskab (www.bibelselskabet.dk), som har andre muligheder, end vi har i Gideonitterne

Der kommer gerne en Gideonit i din kirke eller dit menighedshus og fortæller om bibelspredningsarbejdet." sådan er mit ord, som udgår af min mund;
det vender ikke virkningsløst tilbage til mig,
men det gør min vilje og udfører mit ærinde."
(Esajas 55:11)


Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for The Gideons International.

Du kan hente gideonitternes årsrapport 2020-2021 som pdf-fil her
Du kan hente gideonitternes årsrapport 2021-2022 som pdf-fil her
Du kan hente gideonitternes årsrapport 2022-2023 som pdf-fil her