Den første Bibel-blitz i Danmark

I efteråret 2002 meddeler The Gideons International (TGI), at man ønsker at afholde et ”Extention Action Program” i uge 44 i 2003 i Danmark. Der vil komme 7 Gideonitter fra udlandet og hjælpe Gideonitterne i Danmark med dette omfattende program, hvor man forventer at kunne uddele flere tusind Ny Testamenter (NT) i løbet af en uge.

Ringsted udpeges til ”kommandocentral” og den stedlige baptistkirke stiller lagerplads til rådighed for de mange NT’er, som TGI har bevilliget.
Johs. P. Rasmussen (J.P.R.), København Nord udpeges til koordinator for programmet.

Gideonitterne kontakter skoler og læreanstalter m.v. i Vestsjællands amt samt på Lolland og Falster + RUC. Desuden kontakter man universiteter og højere læreanstalter i Københavnsområdet samt Odense universitet.Der blev kontaktet 292 skoler og læreanstalter.
Tilsammen fik vi besøgt
:
98 skoler og gymnasier
19 Universiteter og højere læreanstalter
11 Politi- og brandstationer
2 Fængsler
5 Hospitaler og plejehjem
50 Hoteller
og fik uddelt i alt 19044 NT'er

- På trods af mange afslag fik vi en masse gode kontakter som kan følges op i tiden fremover.
- Vi fik hver især en masse positive oplevelser.De 29 deltagere var fordelt med:
3 fra USA
1 tysker
1 finne
1 svensker
1 nordmand
1 islænding
2 nordjyder
2 vestjyder
5 fra Roskildegruppen
1 fra Næstved
11 fra Københavnergrupperne, hvoraf de 3 er bosat på Lolland og Falster

Det er nok muligt, at bibelblitzen i uge 44 ikke har den store betydning på verdensplan, men den blev en stor velsignelse for os med et dejligt fællesskab med Gideonitter fra ud- og indland.Læs om Gideonitbevægelsens internationale historie her.