Danske gideonitters og gideonithustruers historie
(Udarbejdet på grundlag af oplysninger fra tidligere rejsesekretær, Lars Dagson, Sverige)

På alle statistiker i The Gideons Internationals (TGI) papirer fremtræder året 1965 som det år, Gideonitterne i Danmark begyndte. Dette er korrekt, men det indledende arbejde blev faktisk gjort nogle år tidligere.

Allerede i 1902 stiftedes Kristeligt Forbund for Handelsrejsende (KFH) som påtog sig opgaven at udlægge Bibler på hotellerne i Danmark. - I 1954 blev KFH tilsluttet TGI, men der var så store forskelle på organisation og arbejdsformer, at samarbejdet blev ophævet igen allerede i 1965. Aftalen var dog, at KFH fortsat skulle tage sig af udlægning af Bibler på hoteller.

Samme år (1965) blev der påbegyndt en Gideonitgruppe i København, men den fungerede så dårligt, at der næsten kun blev uddelt testamenter, når der kom Gideonitter fra USA på besøg. - I 1969 kontaktede en mand fra Aalborg ved navn Poulsen TGI og forhørte sig om muligheden for at få en Gideonitgruppe i Aalborg. - Gruppen blev en realitet og fungerede godt. Dermed kunne gruppen i København, som var så godt som ikke-eksisterende, nedlægges.I dag er der Gideonitgrupper 16 steder i Danmark:

- Bornholm
- Esbjerg
- Frederikshavn
- Haderslev
- Herning
- Horsens
- Kolding
- København-Nord
- København-Syd
- Nørresundby
- Odense
- Randers
- Roskilde
- Silkeborg
- Sønderborg
- Århus

Se Gideonitternes danmarkskort her.Læs om den første Bibel-blitz i Danmark her.Læs om Gideonitbevægelsens internationale historie her.